Committee

Local organizing committee

 • Prof.Pratap Singh G.V., GITAM
 • Prof.S. Narayana Rao, GITAM
 • Prof. H Ravi Sankar, GITAM
 • Sri. P. Srinivas, GITAM
 • Dr. B.S.N.Murthy, GITAM
 • Dr. VSN Venkata Ramana, GITAM
 • Dr. Y.V.V.S.N. Murthy, GITAM
 • Dr. J. Sarojini, GITAM
 • Dr. KVS.Seshendra Kumar, GITAM
 • Dr. P. SrinivasaRao, GITAM
 • Sri P. Raju, GITAM
 • Sri R Bhanu Pavan, GITAM
 • Sri Bh.L.P. Raju, GITAM
 • Dr. Ch. Shoba, GITAM
 • Sri. J. Uma Maheswara Rao, GITAM
 • Dr. V. Naga Malleswari, GITAM
 • Sri. M. Ram Mohana Rao, GITAM
 • Smt. K. Bhavani, GITAM
 • Dr. K. Arun Vikram, GITAM
 • Dr. R. Padmini, GITAM
 • Dr. R. Rajeswara Reddy, GITAM
 • Sri Ch. Kodanda Rama Rao, GITAM
 • Smt. M Anjani Raj, GITAM
 • Dr. Shabana, GITAM
 • Sri K Sankaranarayana, GITAM
 • Sri D. Nagaraju, GITAM
 • Sri S. Jaikumar, GITAM
 • Sri P. Gandhi, GITAM
 • Sri. J. Simhadri Raju, GITAM
 • Sri M. Abdul Razack, GITAM
 • Sri K. Vijaya Kumar, GITAM
 • Sri B. Divakar, GITAM
 • Sri K Narendra Kumar, GITAM
 • Sri T. Rakesh Kumar, GITAM
 • Sri Prafulla Kumar Swain, GITAM
 • Sri T. Rajesh Kumar Dora, GITAM
 • Sri A.Ravindra, GITAM